Pogrzeb Wola

Kontakt

Cmentarze na Woli - miejsce pochówku wielu wybitnych Polaków

Wola to jedna z najstarszych dzielnic Warszawy. Jej historia sięga XIII wieku. Wraz z rozwojem dzielnicy powstawały na jej terenie cmentarze. Do dziś zachowało się ich kilka, w tym dwa największe: Cmentarz Wolski i Cmentarz Powązkowski.

Cmentarz Wolski to jeden z najstarszych i największych cmentarzy w Warszawie. Został założony w 1780 roku. Na jego terenie pochowanych jest ponad 200 tysięcy osób, w tym wielu wybitnych Polaków, m.in.:

 • Fryderyk Chopin
 • Władysław Reymont
 • Bolesław Prus
 • Juliusz Słowacki
 • Henryk Sienkiewicz
 • Władysław Gomułką
 • Władysław Bartoszewski
 • Tadeusz Mazowiecki

Cmentarz Wolski jest miejscem o niezwykłej atmosferze. Jego rozległe alejki, starodrzew i cenne nagrobki tworzą niepowtarzalny klimat. Cmentarz jest również popularnym miejscem spacerów i wypoczynku.

Cmentarz Powązkowski to kolejny duży cmentarz położony na Woli. Został założony w 1790 roku. Na jego terenie pochowanych jest ponad 100 tysięcy osób, w tym wielu wybitnych Polaków, m.in.:

 • Adam Mickiewicz
 • Cyprian Kamil Norwid
 • Stanisław Staszic
 • Wincenty Pol
 • Józef Piłsudski
 • Edward Gierek
 • Lech Wałęsa

Cmentarz Powązkowski jest również miejscem o bogatej historii i kulturze. Jego zabytkowe nagrobki i kaplice stanowią cenną pamiątkę historii Polski.

Pogrzeby na Woli

Oba cmentarze na Woli są miejscem regularnych pogrzebów. W uroczystościach pogrzebowych biorą udział rodzina i przyjaciele zmarłego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji, z którymi zmarły był związany.

Pogrzeby na Woli odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku pogrzebów na Cmentarzu Wolskim konieczne jest uzyskanie pozwolenia z Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Usługi pogrzebowe na Woli

Na Woli działa wiele firm pogrzebowych, które oferują szeroki zakres usług pogrzebowych. W zakres tych usług wchodzą m.in.:

 • transport zwłok
 • przygotowanie zmarłego do pochówku
 • zakup trumny i urny
 • organizacja ceremonii pogrzebowej
 • postawienie nagrobka

Firmy pogrzebowe na Woli oferują również pomoc w załatwieniu formalności związanych z pogrzebem.

pogrzeb Wola - żałoba

Formalności związane z pogrzebem na Woli

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne doświadczenie, które wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. W przypadku pogrzebu na Woli, należy pamiętać o następujących krokach:

1. Zgłoszenie zgonu

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przez internet. W zgłoszeniu należy podać dane zmarłego, w tym imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także datę i miejsce śmierci.

2. Wybór zakładu pogrzebowego

Po zgłoszeniu zgonu, należy wybrać zakład pogrzebowy, który zajmie się organizacją ceremonii. Na Woli działa wiele zakładów pogrzebowych oferujących różne usługi i ceny. Warto porównać oferty i wybrać zakład, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

3. Wybór cmentarza

Następnym krokiem jest wybór cmentarza, na którym zostanie pochowany zmarły. Na Woli znajdują się dwa cmentarze: Cmentarz Wolski i Cmentarz Powązkowski. Cmentarz Wolski jest cmentarzem komunalnym, a Cmentarz Powązkowski jest cmentarzem parafialnym.

4. Załatwienie formalności związanych z pochówkiem

Po wybraniu zakładu pogrzebowego i cmentarza, należy załatwić formalności związane z pochówkiem. Dotyczą one między innymi wyboru trumny lub urny, zakupu kwiatów i zniczy, a także wynajęcia karawanu.

5. Organizacja ceremonii pogrzebowej

Ostatnim krokiem jest organizacja ceremonii pogrzebowej. Może być ona religijna lub świecka. W przypadku ceremonii religijnej, należy skontaktować się z odpowiednim duchownym. W przypadku ceremonii świeckiej, należy przygotować scenariusz uroczystości.

Formalności pogrzebowe na Woli

W przypadku pogrzebu na Woli, należy pamiętać o następujących formalnościach:

 • Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Wybór zakładu pogrzebowego
 • Wybór cmentarza
 • Załatwienie formalności związanych z pochówkiem
 • Organizacja ceremonii pogrzebowej

Wszystkie te formalności można załatwić samodzielnie lub skorzystać z pomocy naszego zakładu pogrzebowego.

pogrzeb Wola - wsparcie

Pogrzeb dla osób starszych

Wola to dzielnica Warszawy, która jest zamieszkana przez dużą liczbę osób starszych. W związku z tym, coraz częściej pojawiają się zapytania o pogrzeb dla osób starszych w tej dzielnicy.

Ogólne zasady

Pogrzeb dla osób starszych nie różni się zasadniczo od pogrzebu dla osób w każdym innym wieku. Obejmuje on takie elementy jak:

 • Uroczystość pogrzebowa w kościele lub w innym miejscu kultu religijnego
 • Pochówek w grobie na cmentarzu
 • Uroczystość żałobna po pogrzebie

Specyficzne potrzeby osób starszych

Przy planowaniu pogrzebu dla osoby starszej należy wziąć pod uwagę jej specyficzne potrzeby. Należą do nich między innymi:

 • Ograniczenia ruchowe
 • Ograniczenia narządu słuchu
 • Ograniczenia narządu wzroku
 • Ograniczenia psychiczne

Uroczystość pogrzebowa

Uroczystość pogrzebowa dla osoby starszej powinna być dostosowana do jej potrzeb i możliwości. W przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi należy zapewnić im odpowiednią pomoc i opiekę. W przypadku osób z ograniczeniami narządu słuchu należy zapewnić im tłumaczenie mowy na język migowy lub nagłośnienie. W przypadku osób z ograniczeniami narządu wzroku należy zapewnić im odpowiednią oprawę wizualną uroczystości. W przypadku osób z ograniczeniami psychicznymi należy zapewnić im odpowiednie wsparcie i pomoc.

Pochówek

Pochówek osoby starszej powinien być dostosowany do jej preferencji. W przypadku osób, które chciałyby zostać pochowane w grobie rodzinnym, należy upewnić się, że miejsce to jest dostępne. W przypadku osób, które chciałyby zostać pochowane w innym miejscu, należy wybrać cmentarz, który oferuje odpowiednie warunki.

Uroczystość żałobna po pogrzebie

Uroczystość żałobna po pogrzebie powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom pożegnanie zmarłej osoby. W przypadku osób starszych, które miały dużą rodzinę i grono znajomych, może to być bardzo trudne. W takiej sytuacji należy rozważyć zorganizowanie uroczystości w innym miejscu, np. w sali bankietowej lub w domu kultury.

Przykłady rozwiązań

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów rozwiązań, które można wykorzystać przy planowaniu pogrzebu dla osoby starszej:

 • Uroczystość pogrzebowa w kościele może zostać zorganizowana w godzinach porannych lub popołudniowych, aby osoby starsze nie musiały wstawać zbyt wcześnie lub zbyt późno.
 • W uroczystości pogrzebowej można wykorzystać psalmy i pieśni religijne, które są łatwe do zrozumienia dla osób starszych.
 • W uroczystości pogrzebowej można wykorzystać tłumaczenie mowy na język migowy lub nagłośnienie.
 • Pochówek można zorganizować w kolumbarium, które jest dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • Uroczystość żałobna po pogrzebie można zorganizować w sali bankietowej lub w domu kultury, aby ułatwić uczestnikom dojazd.

Wnioski

Planując pogrzeb dla osoby starszej, należy wziąć pod uwagę jej specyficzne potrzeby i możliwości. W ten sposób można zapewnić zmarłej osobie godny pochówek i umożliwić bliskim pożegnanie jej w sposób, który będzie dla nich odpowiedni.

Koszty pogrzebu na Woli są uzależnione od wielu czynników, takich jak: rodzaj pochówku (tradycyjny czy kremacja), rodzaj trumny lub urny, lokalizacja cmentarza, wybór usług dodatkowych (np. oprawa muzyczna, catering). Średni koszt pogrzebu tradycyjnego na Woli to około 10 000 zł, natomiast koszt kremacji to około 5 000 zł.
Formalności związane z pogrzebem na Woli obejmują: uzyskanie zasiłku pogrzebowego z ZUS, uzyskanie zezwolenia na pochówek lub kremację z Urzędu Stanu Cywilnego, wybór cmentarza i miejsca pochówku, wybór zakładu pogrzebowego, wybór usług pogrzebowych.
Nekrologi na Woli można złożyć w kilku miejscach: w zakładów pogrzebowych, w kościołach, w prasie lokalnej, na portalach internetowych.
Na Woli znajdują się dwa cmentarze komunalne: cmentarz Wolski i cmentarz Bródnowski. Ponadto na Woli znajdują się również cmentarze wyznaniowe, takie jak: cmentarz ewangelicki, cmentarz prawosławny, cmentarz żydowski.
Cmentarze komunalne na Woli są otwarte codziennie od 7:00 do 20:00. Cmentarze wyznaniowe mogą mieć inne godziny otwarcia.
Na cmentarzach na Woli obowiązują następujące zasady zachowania się: należy zachowywać spokój i ciszę, nie należy hałasować, nie należy śmiecić, należy dbać o czystość i porządek.
Zmarłego na cmentarz na Woli można przetransportować własnym samochodem, taksówką lub wynajętym samochodem z zakładu pogrzebowego.
Pogrzeb na Woli można zorganizować samodzielnie lub zlecić to zadanie zakładowi pogrzebowemu. Zakład pogrzebowy pomoże w załatwieniu formalności, wybierze usługi pogrzebowe i zorganizuje ceremonię.
Pomoc w organizacji pogrzebu na Woli można uzyskać w zakładów pogrzebowych, w kościołach, w organizacjach charytatywnych.
Zmarłego na Woli można pochować w ciągu 3 dni od daty zgonu. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
Na Woli dostępne są dwa rodzaje pochówków: tradycyjny i kremacja. Pochówek tradycyjny polega na umieszczeniu ciała zmarłego w trumnie i pochowaniu go w grobie. Kremacja polega na spaleniu ciała zmarłego i umieszczeniu prochów w urnie.
Na Woli dostępne są różne rodzaje trumn i urn, wykonane z różnych materiałów i w różnych stylach. Cena trumny lub urny zależy od jej rodzaju, materiału i wielkości.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zakład Pogrzebowy Warszawa

Strona www wykonana przez SEOSEM24

chevron-down