Zakład Pogrzebowy Ursynów: Twoje Wsparcie w Trudnych Chwilach

W momencie żałoby i po stracie bliskiej osoby, wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego ma kluczowe znaczenie. Dla mieszkańców Ursynowa i okolic Zakład Pogrzebowy Ursynów to miejsce, które oferuje wsparcie i organizację godnego pochówku.

Kontakt

Profesjonalizm i empatia

Nasz zakład pogrzebowy na Ursynowie to zespół doświadczonych profesjonalistów, którzy rozumieją trudne chwile związane z utratą bliskiej osoby. Jesteśmy obok Ciebie, by pomóc w tym trudnym czasie.

Usługi pogrzebowe

Oferujemy kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebu, w tym transport zmarłego, wybór trumny lub urny, przygotowanie ceremonii pogrzebowej oraz załatwienie wszystkich formalności.

Dopasowanie do potrzeb

Szanujemy różnorodność życzeń i potrzeb naszych klientów. Dlatego podejmujemy się organizacji pogrzebów zarówno w obrządku religijnym, jak i świeckim, z uwzględnieniem indywidualnych życzeń rodziny.

Dbamy o szczegóły

Zależy nam na tym, aby każdy pogrzeb odbył się z szacunkiem i godnością. Nasze trumny, urny i akcesoria są starannie wybierane, by spełnić oczekiwania.

Rozsądne ceny

Rozumiemy, że aspekty finansowe także są istotne. Dlatego staramy się zapewnić konkurencyjne ceny, umożliwiając godne pożegnanie bez nadmiernego obciążenia budżetu.

Zakład Pogrzebowy Ursynów to miejsce, gdzie profesjonalizm, zrozumienie i godność stoją na pierwszym miejscu. Jesteśmy tu, by pomóc w zorganizowaniu godnego pożegnania Twojego bliskiego.

Dofinansowania pogrzebowe na Ursynowie

Dofinansowania pogrzebowe na Ursynowie

W przypadku śmierci bliskiej osoby, koszty pogrzebu mogą być dużym obciążeniem finansowym dla rodziny. Na szczęście, w wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z różnych źródeł.

Dofinansowania z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oferuje dofinansowanie na pogrzeb dla osób, które:

 • nie posiadały ubezpieczenia na życie, które obejmowałoby koszty pogrzebu
 • nie ukończyły 60 lat
 • posiadały miejsce na cmentarzu komunalnym

Wysokość dofinansowania wynosi 2000 zł. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do urzędu miasta w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub w jego siedzibie.

Dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje dofinansowanie na pogrzeb dla osób, które:

 • były ubezpieczone na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • zmarły w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • zmarły wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, w czasie gdy nie były ubezpieczone

Wysokość dofinansowania wynosi 4000 zł. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do ZUS w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci. Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub w jego placówce.

Dofinansowania z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oferuje dofinansowanie na pogrzeb dla osób, które:

 • były ubezpieczone na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • zmarły w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • zmarły wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, w czasie gdy nie były ubezpieczone

Wysokość dofinansowania wynosi 4000 zł. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do KRUS w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci. Wniosek można pobrać ze strony internetowej KRUS lub w jego placówce.

Dofinansowania z rodzinnego funduszu świadczeń socjalnych

Rodzinny fundusz świadczeń socjalnych może udzielić dofinansowania na pogrzeb dla osób, które:

 • są uprawnione do korzystania z funduszu
 • nie posiadają ubezpieczenia na życie, które obejmowałoby koszty pogrzebu

Wysokość dofinansowania ustala rada gminy. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci.

Dofinansowania z zakładu pracy

Zakład pracy może udzielić dofinansowania na pogrzeb dla pracowników lub ich bliskich. Warunki udzielania dofinansowania określa regulamin zakładu pracy.

Dofinansowania z organizacji pozarządowych

Niektóre organizacje pozarządowe oferują dofinansowania na pogrzeb dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Informacje o takich dofinansowaniach można znaleźć na stronach internetowych organizacji lub w ich siedzibach.

Jak uzyskać dofinansowanie pogrzebowe?

Aby uzyskać dofinansowanie pogrzebowe, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu lub instytucji. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko zmarłej osoby
 • datę i miejsce śmierci
 • dane kontaktowe osoby składającej wniosek
 • informację o tym, czy zmarła osoba była ubezpieczona
 • informację o tym, czy rodzina zmarłej osoby jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • odpis skrócony aktu urodzenia zmarłej osoby
 • zaświadczenie o zameldowaniu zmarłej osoby
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub o świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego

Wnioski o dofinansowanie pogrzebowe należy składać w terminie określonym przez dany organ lub instytucję.

Pogrzeby na cmentarzach Ursynowa

Ursynów to jeden z największych osiedli Warszawy. Znajduje się w jej południowej części i zamieszkuje go ponad 150 tysięcy osób. Na Ursynowie znajdują się dwa cmentarze:

 • Cmentarz Służewski Stary – położony przy ulicy Pileckiego 99. Jest to cmentarz komunalny, który został założony w 1928 roku. Cmentarz zajmuje powierzchnię około 12 hektarów i jest podzielony na 22 kwatery.
Zakład pogrzebowy Ursynów
 • Cmentarz w Pyrach – położony przy ulicy Szczęśliwickiej 100. Jest to cmentarz parafialny, który został założony w 1929 roku. Cmentarz zajmuje powierzchnię około 10 hektarów i jest podzielony na 13 kwater.
Zakład pogrzebowy Ursynów - cmentarz w pyrach

Pogrzeby na cmentarzach Ursynowa organizowane są przez zakłady pogrzebowe. Zakłady pogrzebowe oferują szeroki zakres usług pogrzebowych, w tym:

 • przygotowanie ciała do pogrzebu
 • transport zmarłego
 • ceremonia pogrzebowa
 • catering pogrzebowy
 • księgi pamiątkowe
 • ogłoszenia pogrzebowe

Ceny pogrzebów na Ursynowie są zróżnicowane i zależą od rodzaju pogrzebu, wybranych usług pogrzebowych oraz lokalizacji cmentarza.

Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeby tradycyjne to najczęściej wybierany rodzaj pogrzebu na Ursynowie. Polegają na pochówku ciała zmarłego w trumnie. Pogrzeby tradycyjne mogą być organizowane w kościele lub w kaplicy cmentarnej.

Pogrzeby kremacyjne

Pogrzeby kremacyjne to coraz popularniejszy rodzaj pogrzebu w Polsce. Polegają na spopieleniu ciała zmarłego i umieszczeniu urny z prochami w kolumbarium lub na cmentarzu. Pogrzeby kremacyjne mogą być organizowane w kościele lub w kaplicy cmentarnej.

Pogrzeby świeckie

Pogrzeby świeckie to coraz częstszy wybór osób, które nie wyznają żadnej religii. Polegają na ceremonii pogrzebowej, która nie ma charakteru religijnego. Pogrzeby świeckie mogą być organizowane w domu, w sali pogrzebowej lub w innym miejscu, które ma dla rodziny zmarłego szczególne znaczenie.

Zakłady pogrzebowe na Ursynowie

Na Ursynowie działa wiele zakładów pogrzebowych, które oferują usługi pogrzebowe. Wybór zakładu pogrzebowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cena usług
 • zakres oferowanych usług
 • lokalizacja zakładu
 • opinie klientów

Nasz zakład każdy z podanych czynników wygrywa bezkonkurencyjnie, zadzwoń do nas i przekonaj się sam!

Kontakt

 

Jak przygotować się do pogrzebu?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny moment. W tym trudnym czasie należy pamiętać o tym, aby przygotować się do pogrzebu. Przygotowania do pogrzebu mogą być stresujące, ale warto się do nich wcześniej przygotować, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do pogrzebu:

 • Zgłoś śmierć osoby zmarłej do Urzędu Stanu Cywilnego. W Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskasz akt zgonu, który jest niezbędny do załatwienia formalności związanych z pogrzebem.
Zakład pogrzebowy Ursynów - skrócony akt zgonu
 • Wybierz zakład pogrzebowy. Zakład pogrzebowy pomoże Ci załatwić wszystkie formalności związane z pogrzebem i zorganizuje uroczystość pogrzebową zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 • Wybierz miejsce pochówku. W Warszawie istnieje wiele cmentarzy komunalnych i parafialnych. Przy wyborze miejsca pochówku należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:
  • wyznanie zmarłej osoby
  • lokalizacja cmentarza
  • dostępność miejsc na cmentarzu
 • Zdecyduj o rodzaju pogrzebu. Wybór rodzaju pogrzebu zależy od wielu czynników, takich jak:
  • wyznanie zmarłej osoby
  • życzenia zmarłej osoby
  • możliwości finansowe rodziny
 • Ustal termin i godzinę pogrzebu. Termin i godzinę pogrzebu należy ustalić z zakładem pogrzebowym i cmentarzem.
 • Przygotuj się do ceremonii pogrzebowej. Jeśli chcesz uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej, należy pamiętać o odpowiednim ubraniu.
 • Poinformuj bliskich o śmierci osoby zmarłej. Należy powiadomić o śmierci osoby zmarłej wszystkich bliskich, którzy chcieliby uczestniczyć w pogrzebie.

Przygotowania do pogrzebu mogą być trudne, ale warto się do nich wcześniej przygotować, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne doświadczenie, które może wywołać wiele silnych emocji, takich jak smutek, żal, złość, poczucie winy czy lęk. Strata bliskiej osoby to proces, który trwa wiele miesięcy, a nawet lat. W tym czasie należy pozwolić sobie na przeżywanie emocji i szukać wsparcia u bliskich.

Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby:

 • Pozwalaj sobie na przeżywanie emocji. Nie tłum swoich emocji, ale pozwól sobie na ich przeżywanie. Smutek, żal, złość, poczucie winy czy lęk są normalnymi reakcjami na stratę bliskiej osoby.
 • Szukaj wsparcia u bliskich. Porozmawiaj z bliskimi o swoich uczuciach. Rodzina i przyjaciele mogą zaoferować Ci wsparcie i pomoc w trudnym czasie.
 • Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli nie radzisz sobie ze stratą bliskiej osoby, nie bój się prosić o pomoc specjalisty. Psychoterapeuta może pomóc Ci zrozumieć Twoje emocje i poradzić sobie z żałobą.

Oto kilka konkretnych działań, które możesz podjąć, aby radzić sobie ze stratą bliskiej osoby:

 • Uczestnicz w ceremonii pogrzebowej. Ceremonia pogrzebowa to ważna okazja do pożegnania się z bliskim.
 • Opowiedz o swoim bliskim innym osobom. Dzielenie się wspomnieniami o bliskim może pomóc Ci zachować jego pamięć.
 • Zrób coś, co sprawiało radość Twojemu bliskiemu. Może to być np. odwiedzenie miejsca, które lubił, lub zrobienie czegoś, co lubił robić.
 • Dbając o siebie. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, regularnych ćwiczeniach fizycznych i wystarczającej ilości snu.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przeżywa żałobę w swoim własnym tempie. Nie ma jednego właściwego sposobu na przeżycie żałoby.

Zakład pogrzebowy Ursynów - pogrzeby dla dzieci

Śmierć dziecka to najtrudniejsze doświadczenie, jakie może spotkać rodziców. W takich chwilach potrzeba szczególnego wsparcia i zrozumienia. Zakład pogrzebowy Ursynów oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe dla dzieci, uwzględniając indywidualne potrzeby rodziców i bliskich zmarłego.

W naszej ofercie znajdują się:

 • szeroki wybór trumien i urn dla dzieci,
 • dekoracje pogrzebowe,
 • transport zwłok,
 • organizacja ceremonii pogrzebowej,
 • pomoc w załatwieniu formalności.

Dokładamy wszelkich starań, aby pogrzeb dziecka był uroczystością godną i pełną szacunku. Współpracujemy z doświadczonymi mistrzami ceremonii, którzy potrafią w sposób delikatny i pełen empatii poprowadzić ceremonię.

Wiemy, jak ważne jest, aby dzieci mogły pożegnać się ze swoim bliskim. Dlatego oferujemy możliwość udziału dzieci w ceremonii pogrzebowej. Nasi pracownicy są przygotowani do tego, aby towarzyszyć dzieciom w tych trudnych chwilach.

Zakład pogrzebowy Ursynów jest miejscem, w którym rodzice i bliscy zmarłego dziecka mogą znaleźć wsparcie i pomoc w organizacji pogrzebu. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Zakład pogrzebowy Ursynów - aniołek

Zakład pogrzebowy Ursynów - modlitwa za zmarłych

Śmierć bliskiej osoby to trudne doświadczenie, które może pozostawić w nas pustkę i żal. Jednym ze sposobów na wyrażenie naszej miłości i pamięci o zmarłym jest modlitwa.

Modlitwa za zmarłych jest wyrazem naszej wiary i nadziei na życie wieczne. Jest to także sposób, aby zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie grzechów zmarłego i o jego zbawienie.

W modlitwie za zmarłych możemy prosić Boga o:

 • przebaczenie grzechów zmarłego,
 • zbawienie jego duszy,
 • pokój i łaskę dla niego,
 • cierpliwość i siłę dla jego bliskich.

Istnieje wiele różnych modlitw za zmarłych. Możemy korzystać z gotowych modlitw, które znajdują się w modlitewnikach lub w Internecie. Możemy także modlić się własnymi słowami, wyrażając w nich swoją miłość i żal.

Modlitwa za zmarłych jest ważną częścią naszej wiary i nadziei. Jest to sposób, aby wyrazić naszą miłość i pamięć o zmarłym oraz aby zwrócić się do Boga z prośbą o jego zbawienie.

Przykładowe modlitwy za zmarłych:

 • Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw od złego. Amen.

 • Panie Jezu Chryste, któryś umarł na krzyżu za nasze grzechy, a potem zmartwychwstałeś, proszę Cię, abyś przyjął do swego królestwa duszę mojego ukochanego/ukochanej (imię zmarłego). Odpuść mu/jej wszystkie grzechy i spraw, aby był/a z Tobą w szczęściu wiecznym. Amen.

 • Boże, nasz Ojcze, patrzysz z miłością na wszystkie swoje dzieci, także na tych, którzy odeszli z tego świata. Prosimy Cię, abyś przyjął do swego królestwa duszę mojego ukochanego/ukochanej (imię zmarłego). Niech jego/jej życie, przepełnione miłością i dobrocią, stanie się dla nas wzorem do naśladowania. Amen.

Pogrzeby w plenerze - piękny sposób na pożegnanie

Pogrzeby w plenerze stają się coraz bardziej popularne. To piękny sposób na pożegnanie bliskiej osoby w otoczeniu natury.

Pogrzeby w plenerze mają wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają pożegnać się ze zmarłym w pięknym i spokojnym otoczeniu. Przyroda może stworzyć wyjątkową atmosferę, która pomaga rodzinie i bliskim zmarłego w przeżyciu żałoby.

Ponadto, pogrzeby w plenerze mogą być bardziej osobiste niż pogrzeby tradycyjne. Rodzina i przyjaciele mogą wybrać miejsce, które było ważne dla zmarłego. Mogą także wziąć udział w przygotowaniu ceremonii, na przykład w wyborze muzyki lub słów pożegnania.

Przykładowe elementy ceremonii pogrzebowej w plenerze:

 • msza święta,
 • nabożeństwo żałobne,
 • pożegnalny list lub mowa,
 • muzyka,
 • odczytanie wiersza lub fragmentu książki,
 • symboliczne symboliczne .
zakład pogrzebowy Ursynów - pokaz pirotechniczny

Pogrzeby z udziałem pokazów pirotechnicznych

Pogrzeby to wydarzenia o charakterze smutnym i refleksyjnym. Jednak coraz więcej osób decyduje się na to, aby ten moment był również pełen piękna i wzniosłości. Jednym z sposobów na osiągnięcie tego celu jest zorganizowanie pokazu pirotechnicznego.

Zakład pogrzebowy Ursynów oferuje swoim klientom możliwość zorganizowania pogrzebu z udziałem pokazu pirotechnicznego. Jest to niezapomniane przeżycie dla uczestników ceremonii, które pozwala na uczczenie pamięci zmarłego w sposób wyjątkowy.

Pokazy pirotechniczne mogą być organizowane na różnych etapach pogrzebu. Mogą one towarzyszyć konduktowi żałobnemu, ceremonii pogrzebowej lub złożeniu urny do grobu. Wybór miejsca i czasu pokazu zależy od preferencji rodziny zmarłego.

Pokazy pirotechniczne mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Mogą one być przygotowane w różnych stylach, w zależności od charakteru zmarłego i jego upodobań.

Zakład pogrzebowy Ursynów współpracuje z doświadczonymi firmami pirotechnicznymi, które gwarantują najwyższą jakość usług. Pokazy są przygotowywane z dbałością o każdy szczegół, aby zapewnić uczestnikom ceremonii niezapomniane przeżycie.

Zalety pogrzebu z udziałem pokazu pirotechnicznego:

 • Jest to wyjątkowy i niezapomniany sposób na uczczenie pamięci zmarłego.
 • Pokaz pirotechniczny dodaje pogrzebowi podniosłości i wzniosłości.
 • Jest to sposób na wyrażenie miłości i szacunku dla zmarłego.

Jeśli rozważasz zorganizowanie pogrzebu z udziałem pokazu pirotechnicznego, skontaktuj się z zakładem pogrzebowym Ursynów. Nasi pracownicy pomogą Ci wybrać odpowiedni pokaz i dostosować go do indywidualnych potrzeb.

Przy wyborze zakładu pogrzebowego należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

 • reputacja zakładu
 • zakres oferowanych usług
 • ceny usług
 • lokalizacja zakładu

Warto również sprawdzić opinie klientów o danym zakładzie pogrzebowym.

Do organizacji pogrzebu potrzebne są następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • odpis skrócony aktu urodzenia zmarłej osoby
 • zaświadczenie o zameldowaniu zmarłej osoby
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub o świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego

Koszt pogrzebu zależy od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj pogrzebu
 • wybrane usługi pogrzebowe
 • lokalizacja cmentarza

Koszt pogrzebu tradycyjnego może wynosić od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Koszt pogrzebu kremacyjnego jest zazwyczaj niższy o około 20% niż koszt pogrzebu tradycyjnego.

Na Ursynowie dostępne są następujące rodzaje pogrzebów:

 • pogrzeby tradycyjne
 • pogrzeby kremacyjne
 • pogrzeby świeckie

Pogrzeby tradycyjne polegają na pochówku ciała zmarłego w trumnie. Pogrzeby kremacyjne polegają na spopieleniu ciała zmarłego i umieszczeniu urny z prochami w kolumbarium lub na cmentarzu. Pogrzeby świeckie to ceremonie pogrzebowe, które nie mają charakteru religijnego.

Do formalności związanych z pogrzebem należą:

 • zgłoszenie śmierci osoby zmarłej do Urzędu Stanu Cywilnego
 • wybór zakładu pogrzebowego
 • wybór miejsca pochówku
 • złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy
 • ogłoszenie w prasie lub Internecie o śmierci osoby zmarłej

Do przepisów dotyczących pochówku na cmentarzach na Ursynowie należą:

 • wymóg posiadania aktu zgonu
 • wymóg posiadania trumny lub urny
 • wymóg przestrzegania zasad sanitarnych

Informacje o cmentarzach na Ursynowie można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także na stronach internetowych poszczególnych cmentarzy.

Zasady dotyczące odwiedzin na cmentarzach na Ursynowie są ustalane przez zarządy poszczególnych cmentarzy. Zazwyczaj odwiedziny na cmentarzach są dozwolone w godzinach od 7:00 do 21:00.

Pomoc w przypadku śmierci bliskiej osoby można uzyskać od:

 • zakładu pogrzebowego
 • ośrodków pomocy społecznej
 • społecznych organizacji charytatywnych
Strata bliskiej osoby to trudne doświadczenie, które może wywołać wiele silnych emocji. Ważne jest, aby pozwolić sobie na przeżywanie emocji i szukać wsparcia u bliskich. Można również skorzystać z pomocy specjalisty, np. psychoterapeuty.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zakład Pogrzebowy Warszawa

Strona www wykonana przez SEOSEM24

chevron-down